Nye anbefalinger til dansk strategi for grøn omstilling af den tunge vejtransport

27/01/2022

En række centrale aktører inden for transport, infrastruktur og energiproduktion har i en ny rapport givet deres bud på, hvordan fremtidens transportsektor kunne se ud. Den største udfordring er en reduktion af transportsektorens CO2-udledninger frem mod 2030 – men heldigvis er der er både teknologier og erhvervsmæssig vilje der muliggør de ambitiøse planer.

 

Lastbiler og varebiler er i dag afhængige af diesel og står for omtrent en tredjedel af de samlede emissioner i transportsektoren. I fremtiden skal mindst hver anden solgte lastbil køre på el eller brint i Danmark. En målsætning som STRING aktivt bidrager til gennem GREATER4H projektet, der arbejder for at etablere en Hydrogenkorridor gennem hele megaregionen.

”Der er derfor behov for et effektivt samspil mellem private, kommunale og statslige aktører, for at omstillingen af hele værdikæden bliver effektiv”, lyder det fra rapporten – en betragtning som deles bredt, og som også informerer STRING’s arbejde på området.

Læs den fulde rapport her: El og Brint til fremtidens vare- og lastbiler

For flere oplysninger, billedmateriale og interviewønsker, kontakt venligst Viktor Erik Gruwier Zeuthen, Kommunikationsansvarlig, mail: vze@stringnetwork.org eller telefon +45 9356 9364.